Duchovný pokrm na tento deň

Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty

Každodenný chlieb

Úryvky s biblickými veršami a fragmentami z Posolstva na túto hodinu na každý deň v roku.

Duchovný boj

"Zvíťaziť" znamená rozpoznať diabla v každom z jeho trikov. "Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne." [Zjavenie 3:21]

Knižnica

Biblia

Online Biblia, vyhľadávanie, rôzne preklady.

Posolstvá

Kázané Slovo inšpirované Duchom Svätým. Biblické pravdy znovu prinavrátené ako duchovný pokrm pre víťazný život Kresťana

Knihy

Biblické pravdy v knižnej forme, William Branham a rôzni autori

Články

Inšpiratívne články na rôzne témy ohľadne Božieho Slova, úryvky, myšlienky na povzbudenie, varovanie, napravenie.

Vyhľadávač

Pokročilý vyhľadávač v obsahu kázní Williama Branhama, v rôznych jazykoch, v Biblii, článkoch a pod.

Spevník

Databáza kresťanských piesní v rôznych jazykoch

Materiály na stiahnutie

Posolstvá, články, knihy, brožúry, audio súbory, formáty pre čítačky, PDF a pod

Aplikácie

Mobilné a desktopové aplikácie s nami publikovaným obsahom

Máš otázky? Praješ si zaslať biblické materiály zdarma?