Zlaté hrudky

A mne jaké drahé sú tvoje myšlienky, ó, silný Bože, A jaký ohromný je ich počet!

[Žalmy 139:17]
Úryvky
Rodinný oltár I.

Inšpiratívne krátke články - úryvky z kázní a miestami Písma z celej Biblie. Vhodné pre rodinné pobožnosti, alebo osobné rozjímanie nad Božím Slovom.

Čítať ...
Úryvky
Rodinný oltár II.

Inšpiratívne krátke články - úryvky z kázní a miestami Písma. Druhá časť - miesta Písma sú z Evanjelií. Vhodné pre rodinné pobožnosti, alebo osobné rozjímanie nad Božím Slovom.

Čítať ...
Úryvky
Rodinný oltár III.

Inšpiratívne krátke články - úryvky z kázní a miestami Písma. Druhá časť - miesta Písma sú zo Žalmov. Vhodné pre rodinné pobožnosti, alebo osobné rozjímanie nad Božím Slovom.

Čítať ...
Úryvky
Atribúty Boha

Úryvky z Biblie a posolstva času konca na tému Božích atribútov, ktoré boli prejavené v Kristovi a sú dedičstvom pre pravdivého veriaceho, pre všetky predurčené deti Božie.

Čítať ...
Úryvky
Zlaté hrudky

Inšpiratívne krátke články - úryvky z kázní Williama Branhama.

Čítať ...