Výzva pre tvoju vieru

"Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdení súc od Pána káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom." [1.Kor 11:31,32]
Výzva
Či vieš, že...?

Trojica nie je v Biblii? Eva nezjedla jablko? Vodný krst na tituly je nebiblický? Ježiš nie je druhá osoba Boha?

Čítať ...
Výzva
Nechať vstúpiť Ježiša

Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. (Zjavenie 3:20)

Čítať ...
Výzva
Máš všetky svoje dvere pre Neho?

Si vo svojich očiach dosť dobrým človekom? Tvrdíš, že si Kresťanom podľa mena alebo žiješ celkom pre Krista?

Čítať ...
Výzva
Máš strach? Neboj sa, len ver!

Drží ťa tvoja viera ponad strach, alebo veríš len hlavou? Čo dokáže Božia viera? Aká je moc Božieho zasľúbenia?

Čítať ...
Výzva
Prijmi svoje uzdravenie

Boží zákon prijatia Jeho Slova už dokázal zázraky a prekonal aj neprekonateľné. Boh sa postaral, ostatné je v tvojich rukách. Dokážeš viac.

Čítať ...
Výzva
Guvernér

Ako vieš, či ten najvyšší Guvernér nestojí dnes pri tvojej cele, aby podpísal tvoje omilostenie?

Video ...
Výzva
Omilostenie

Či veríš, že Boh má pre tvoj život plán? Ak áno, tak ešte dnes môžeš prijať svoje omilostenie.

Čítať ...
Výzva
Evanjelizácia času konca

Čo je posolstvom tejto hodiny a kam privádzame ľudí? Čo je evanjelizáciou v tomto čase konca?

Čítať + video ...
Výzva
Scenár drámy času konca

Poznáš kľúčové udalosti tejto epochy a čo Boh koná v duchovnej sfére medzi Svojim ľudom?

Čítať + audio ...
Výzva
Vážne varovanie Ducha Svätého

Kde sa nachádzaš a čo veríš, určuje tvoje konečné miesto. Ešte je čas zmeniť to, ak nie si na ceste Života, Boh volá.

Video ...
Výzva
Posledné zavolanie

Toto je čas, v ktorom možno Boh robí Svoje posledné volanie. Vyzerá to tak, že Nevesta je už skoro hotová...!

Čítať ...